dot marking which headline is selected
Ancient spin
Aqua
Catul
Galathea
Græsk bronzealder
Spartanske kvinder
Regnum
Res Publica
Principatus

GAJUS VALERIUS CATULLUS


Romersk digter, ca. 85 – ca. 55 f.Kr.

Den romerske digter Catul blev født i Verona i Norditalien i 80erne før Kristi fødsel. Om hans liv ved vi ikke meget, men de oplysninger vi har kan, sammen med hans digte, give os et godt indtryk af hvem Catul egentlig var.

Catul var af adelig slægt og blev derfor som ung mand sendt til Rom for at uddanne sig, højst sandsynlig med henblik på at blive politiker og få et offentligt embede i Rom, sådan som det forventedes af enhver ung, adelig romersk mand. På den måde, nemlig ved at arbejde for fædrelandet, kunne han gøre sin familie ære – men sådan gik det ikke!

Den unge Catul kom til Rom og faldt hurtigt for de fristelser, sådan en storby byder på! Han faldt for nydelsen af mad, vin, sex – og så opdagede han digterkunsten. I Rom blev han optaget i en gruppe af digtere, som skrev om deres eget liv, deres tanker og følelser, og som dermed satte digter-jeg’et i centrum. Digteren er dermed ikke kun skaberen af digtet, men bliver også digtets indhold! Denne gruppe af poeter kaldes neoterikerne, og inden de vandt frem, digtede man i Rom primært om fædrelandet, patria, om Roms storhed. Man skrev store digte, der fejrede sejrrige generaler og ledere, og man hyldede med hver eneste verslinje Rom som verdensmagt – noget neoterikerne absolut ikke gad beskæftige sig med, til stor undren og forargelse for mange romere, der mente, at man altid burde sætte Rom først, uanset om man kæmpede på slagmarken, førte politik eller skrev poesi. Catul er desværre den eneste romerske neoteriker, hvis digte vi stadig har.


Et gennemgående tema i mange af Catuls digte er hans forhold til en romersk kvinde som han kalder ”Lesbia”. Når Catul vælger at kalde genstanden for sin kærlighed ”Lesbia” skyldes det ikke, som man måske kunne tro, at hun var lesbisk, men at han ønsker at sidestille hende med en græsk digterinde ved navn Sapfo, der kom fra øen Lesbos (”Lesbia” betyder nemlig ”kvinden fra Lesbos”). ”Lesbia” er højst sandsynligt et dæknavn for Clodia, en romersk dame af fornem slægt, som var gift med Metellus, en romersk statsmand. Det var almindelig kendt i Rom at Clodia var en udsvævende dame, som havde et hav af elskere, deriblandt altså også Catul. Ved at opføre sig sådan levede Clodia ikke op til, hvad en romersk mand forventede af en kvinde, nemlig kyskhed, ærbarhed og opofrelse (se bare fortællingen om Lucretias voldtægt). Og Catul levede ikke op til hvad der forventedes af ham, nemlig at arbejde for staten. Man kan derfor forestille sig at snakken og sladderen har gået vidt og bredt om de to.

Catuls forhold til ”Lesbia” var præget af tumult og omskiftelighed. Det ser vi af Catuls digte hvori han i ét digt virker dybt forelsket, og i et andet synes enten opfyldt af foragt for ”Lesbia” eller af sorg over at hun ikke kan holde sig til én elsker, nemlig Catul selv. I Catuls digte til og om ”Lesbia” oplever man som læser hele det menneskelige følelsesregister folde sig ud.

Catuls værker er oversat til dansk af Axel Juel (C. Valerius Catullus: Catul’s kærlighed og had, 1937) og Otto Gelsted (C. Valerius Catullus: Digte, 1997).