dot marking which headline is selected
Blandede bolcher
Blær dig i dansktimerne
Gamle venner
Gode råd
Godt at vide
Det græske alfabet
Hvad sagde de kendte?
Hvilken gudinde er du?
Hvilken helt er du?
Kender du forkortelsen?
Latin for turister
Månederne
Romerske sms'er
Den romerske kalender
Skriv græsk
Tidsregning
McHomer

KENDER DU FORKORTELSEN?


anno Domini
AD
i Herrens år
ordret: i år Herrens
Bruges som tidsangivelse med samme betydning som ’efter Kristi fødsel’.
På engelsk bruges forkortelsen AD.
På dansk findes det mest i ældre indskrifter.
ante meridiem
a.m.
før middag På engelsk bruges forkortelsen a.m. = om formiddagen.
et cetera
etc.
og det øvrige = osv.
På engelsk bruges forkortelsen etc.
id est
i.e.
det vil sige
ordret: det er
På engelsk bruges forkortelsen i.e. = ’that is’.
nomen nescio
NN
jeg kender ikke navnet Forkortelsen NN bruges, når man omtaler en person, man ikke kender navnet på.
nota bene! NB bemærk vel, læg godt mærke til Forkortelsen NB bruges for at markere, at noget er særlig vigtigt.
post meridiem p.m. efter middag På engelsk bruges forkortelsen p.m. = om eftermiddagen.
Post scriptum PS skrevet bagefter, efter-skrift Forkortelsen PS bruges, når man lige skal føje en ekstra bemærkning til et brev.