dot marking which headline is selected
Blandede bolcher
Blær dig i dansktimerne
Gamle venner
Gode råd
Godt at vide
Det græske alfabet
Hvad sagde de kendte?
Hvilken gudinde er du?
Hvilken helt er du?
Kender du forkortelsen?
Latin for turister
Månederne
Romerske sms'er
Den romerske kalender
Skriv græsk
Tidsregning
McHomer

BLÆR DIG I DANSKTIMERNE!


Dansk Sprognævn anbefaler at man bruger de latinske betegnelser når man taler om grammatik – også på dansk. Her er en liste over de danske betegnelser som I garanteret bruger i skolen og over hvad de hver især hedder på latin. I parenteserne kan du se hvordan de enkelte betegnelser forkortes. Det er også smart at kende forkortelserne, da det er dem der bruges i de fleste ordbøger.


I kolonnen til højre kan du se, hvad begreberne dækker over lidt mere nøjagtigt.


Måske finder du nogle danske betegnelser som du ikke kendte, men hvor du kender den latinske. I tysktimerne er der for eksempel ikke mange lærere der taler om fald – man kalder det ved den latinske betegnelse, nemlig kasus.


Prøv og se hvor mange af de latinske betegnelser du kan lære dig, og blær dig med dem i dansktimerne (og engelsk, tysk, fransk, spansk mm.)!


Dansk betegnelse

Latinsk betegnelse

Eksempler

Forklaring

1. grad af tillægsord

Positiv

hurtig, høj, nyttig, sjov

Adjektiver skal slås op i ’positiv’ i ordbogen. Man kan fx ikke slå ’sjovere’ op, men må kigge under ’sjov’.

2. grad af tillægsord

Komparativ (komp.)

En hurtigere cykelrytter kunne ikke have klaret et højere bjerg.

Komparativ angiver at noget er mere end noget andet, og bruges ofte i sammenligninger.

3. grad af tillægsord

Superlativ (superl.)

Den nyttigste hjemmeside kan også være den sjoveste.

Superlativ angiver den højeste grad af noget.

Bindeord

Konjunktion (konj.)

Marcus og Cecilia synes, at naboen er dum, men de hilser på ham, når han har sin hund med.

Konjunktioner bruges til at ’forbinde’ sætninger eller sætningsdele med hinanden.

Biord

Adverbium (adv.)

Marcus havde allerede været på nettet meget længe, han havde fundet en kæreste.

Adverbier beskriver verber, adjektiver og andre adverbier.

Bydemåde/bydeform

Imperativ (imp.)

læs! leg! lær!

Imperativ svarer til verbets stamme, og bruges til at kommandere med folk.

Datid

Præteritum (præt.)

Marcus læste en bog, mens Cecilia legede

Et verbum i præteritum angiver at handlingen fandt sted i fortiden.

Egennavn

Proprium (prop.)

Rom, Marcus, Grækenland, Europa

Et proprium kan være på personer, lande, byer, floder mm. Skrives med stort begyndelsesbogstav.

Ejefald

Genitiv

Roms kejser, pigens iPod, kejseren af Rom

Genitiv får et substantiv til at lægge sig til et andet, fx ’mandens hat’. Genitiv bruges bl.a. til at udtrykke hvem der ejer noget.

Ental

Singularis (sg.)

en pige, et barn, huset, bilen

Singularis angiver at der kun er én af noget.

Fald

Kasus


Vi bruger ikke kasus på dansk – kun lidt! Kasus bruges især på tysk og latin, men findes faktisk i alle moderne sprog, fx dansk, engelsk, og fransk.

Flertal

Pluralis (pl.)

piger, børn, husene, bilerne

Pluralis angiver at der er to eller flere af noget.

Forholdsord

Præposition (præp.)

på, under, i, ved, over

Præpositioner er små ord som siger noget om hvor én ting er i forhold til noget andet eller om retning og bevægelse.

Førdatid

Pluskvamperfektum

Marcus havde gennemført spillet inden han skulle spise.

Et verbum i pluskvamperfektum angiver at handlingen foregår før en anden handling i datid.

Førnutid

Perfektum

Cecilia har set ”Terkel i Knibe” mange gange, men griner stadig af den.

Et verbum i perfektum angiver at handlingen foregår før en anden handling i nutid.

Genstandsfald

Akkusativ


En sætnings objekt og objektsprædikat skal stå i akkusativ (på kasussprog).

Genstandsled

Objekt

Cecilia spiser en kage. Hunden får også en bid.

Et sætningsobjekt findes ved at spørge ’hvad/hvem + verballed? Altså: ’Hvad spiser Cecilia? En kage’

Grundled

Subjekt

Cecilia spiser en kage. Hunden får også en bid.

Et sætnings subjekt findes ved at spørge ’hvad/hvem + verballed?’

Hankøn

Maskulinum (m.)Hensynsled

Dativ-objekt

Hunden tigger, så Cecilia giver den en bid.

En sætnings dativobjekt findes ved at spørge ’til/for hvem/hvad + verballed + subjekt?’

Hunkøn

Femininum (f.)Intetkøn

Neutrum (n.)Kendeord

Artikel (art.)

dansk: en, et, -en, -et, engelsk: the, tysk: der, die, das, fransk: le, la, les, spansk: el, la, los, las, græsk: , , τό, οἱ, αἱ, τά

Artikler bruges til at angive om et substantiv står i bestemt eller ubestemt form, og om det er singularis eller pluralis. På dansk sætter vi artiklen bagpå substantivet når vi vil gøre det bestemt.

Køn

Genus


På dansk har vi fælleskøn (substantiver man sætter ’en’ foran, fx ’en kat’) og intetkøn (substantiver man sætter ’et’ foran, fx ’et hus). Men på mange fremmedsprog (fx tysk, latin, græsk m.fl.) har man tre køn, maskulinum, femininum og neutrum.

Medlyd

Konsonant

bogstaverne b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z


Navnemåde/navneform/ at-form

Infinitiv (inf.)

at læse, at lege, at lære

Man kan kun slå et verbums infinitiv op i en ordbog. Man kan sætte ’at’ foran infinitiver.

Navneord

Substantiv (sb.)

en bog, et hus, en CD, et bord

Man kan sætte ’en’ eller ’et’ foran substantiver. Substantiver dækker over ting, genstande og begreber.

Nutid

Præsens (præs.)

Marcus læser en bog, men Cecilia leger

Et verbum i præsens angiver at handlingen foregår ’lige nu’.

Nævnefald

Nominativ


En sætnings subjekt og subjektsprædikat skal stå i nominativ (på kasussprog).

Omsagnsled til genstandsled

Objektsprædikat

Marcus maler huset hvidt og gør sin mor glad.

Objektsprædikater lægger sig til et objekt som verballedet forandrer. I sætningen Marcus maler huset hvidt og gør sin mor glad er ’hvidt’ og ’glad’ objektsprædikater fordi de siger noget om hvad der er sket med de to objekter, nemlig ’huset’ (som er blevet hvidt) og ’mor’ (som er blevet glad).

Omsagnsled til grundled

Subjektsprædikat

Drengen hedder Marcus, han er rar.

Subjektsprædikater siger noget om sætningens subjekt og kommer efter former af ’være’, ’blive’, ’hedde’, ’kaldes’. Man kan sætte lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat (fx ’drengen = Marcus’ og ’han = rar’)

Selvlyd

Vokal

bogstaverne a, e, i, o, u, y, æ, ø, å


Stedord

Pronomen (pron.)

han, hun, den, det, hvem, hvad, nogen, som, der

Pronominer står i stedet for et andet ord, oftest et substantiv eller et proprium.

Tillægsform

Participium (part.)

Efter at have leget, gik Cecilia syngende ind i huset.

Et participium er en form af et verbum der kan bruges som et adjektiv (fx den leende ko), men også i perfektum og pluskvamperfektum.

Tillægsord

Adjektiv (adj.)

nyttig, sjov

Man kan ofte sætte ’at være’ foran adjektiver. Adjektiver beskriver substantiver.

Udsagnsord

Verbum (vb.)

læse, lege, lære

Man kan sætte ’at’ eller ’jeg’ foran verber. Verber er ord som udtrykker en handling eller bevægelse.


Blær dig i dansktimerne! – Lær latin i ungdomsskolen. Eller prøv det nye kursus i ungdomsskolen "Grækerne, romerne og os".