dot marking which headline is selected
Grækerne, romerne & os
Latin i ungdomsskolen
Cambridge Latin Course

CAMBRIDGE LATIN COURSE


Cambridge Latin Course er et meget attraktivt begyndersystem, der selvom det er på engelsk nemt kan anvendes i Danmark. Det er lavet til ældre skolebørn, men går fint til alle aldre. Systemet bygger på et læs-og-forstå-princip, som systemet kommer overraskende langt med, ikke mindst fordi det kan tage udgangspunkt i de mange ord der er transparente ud fra engelsk. Fordelene ved systemet er mange: det er utroligt gennemarbejdet, har gode historier, billeder og en masse materiale på nettet.

Denne overflod (se selv: http://www.cambridgescp.com/page.php?p=clc^oa_book1^intro) skyldes ikke mindst at den britiske stat har støttet udviklingen af internet-ressourcerne. Faktisk blev en stor del af teksterne udarbejdet allerede i 1960’erne, men i 90’erne fik nogle udvalgte fag hver 1 million pund af den britiske stat til at udvikle elektronisk-baseret undervisning. Her blev latin begunstiget, ikke mindst fordi man ønskede at udbrede latin også til det offentlige skolesystem. Tanken var at systemet skulle kunne anvendes i mange slags undervisningssammenhænge: fjernstudium, selvstudium, almindelig klasseundervisning såvel som kombinationer af disse. Vægten blev derfor lagt på generel forståelse af tekster gennem indlevelse i historier og i den antikke sammenhæng. Grammatik og gloser skulle så vidt muligt tilegnes gennem læsning af - relativt - lange tekstpassager og efterfølgende opsummering. En stor del af det elektroniske materiale ligger almindeligt tilgængeligt på nettet (inkl. dansk oversættelse af øvelserne til første bog); resten skal dog købes på CD-rom. Ulempen ved systemet - set ud fra normal dansk praksis - er at der ikke lægges så meget vægt på en del syntaktiske analyseværktøjer som sætningsanalyse. Dette handicap kan dog nemt overvindes med supplerende materiale.

Systemet består af fem - rigt illustrerede og overraskede billige - bøger, hvorefter man forventes at kunne læse originaltekster. Man kan dog nemt stige af tidligere og intensivere indlæringen af de resterende grammatiske former hvis man har brug for det. Første bog foregår i Pompeji, hvor vi følger en familias liv. Allerførst introduceres bogens hovedpersoner gennem tegninger, men herefter læser man om dem. Teksterne er informative, men samtidig spændende; de lokker ganske enkelt eleven til videre læsning. Undervejs introduceres man til Pompejis dagligliv, romerske skikke og samfundsforhold, osv. I bog to følger man en af hovedpersonerne til Brittanien og derefter til Alexandria. Denne bog kan faktisk anbefales folk der på en sjov og spændende måde vil læse om disse steder på latin. Cambridge tilbyder - for meget få penge - at man kan tage afsluttende prøver efter hver bog og få et lille Cambridge-certifikat. Systemet er desuden oplagt hvis man kunne tænke sig at tage et hold til f.eks. Pompeji eller romersk England.

Christian Høgel